Egy ingatlan haszonélvezőjének jogi kötelezettségei

A haszonélvezeti jog meglepően összetett, szerteágazó és több nézőpont szerint is megközelíthető jogszabály a magyar gyakorlatban, ennek megfelelően csak kevesen tudnak kiigazodni a hozzá kapcsolódó kötelezettségeken. Az alábbiakban éppen ezért pontokba szedve összegyűjtöttük, hogy milyen kötelezettségei is vannak egy ingatlan haszonélvezőjének!

A kötelezettségekről

  • Egy ingatlan haszonélvezőjének legfontosabb, mondhatni elsődleges kötelezettsége az, hogy betartsa a rendes gazdálkodás követelményeit, vagyis megőrizze az ingatlan állagát és állapotát.
  • A haszonélvező köteles arra, hogy viselje az ingatlan terheit – ilyen például a rezsiköltség –, azonban a rendkívüli javításokat és helyreállításokat már a tulajdonosnak kell fizetnie.
  • Minden esetben a haszonélvezőt terhelik az ingatlan használatához kapcsolódó kötelezettségek is.
  • A haszonélvezőnek kötelessége minden esetben értesíteni a tulajdonost arról, hogy ha az ingatlant valamilyen veszélyek fenyegetik, esetleg valamilyen kár esett az ingatlanon.
  • A haszonélvező köteles tovább értesíteni a tulajdonost arról, ha valaki megakadályozza az ingatlan használatában vagy általános birtoklásában.
  • Egy haszonélvezőnek mindig tűrnie kell azt, hogy a tulajdonos a bejelentett veszély vagy kár elhárításához, illetve megszüntetéséhez megtegye a szükséges intézkedéseket.
  • Ha a haszonélvezeti jog megszűnik, a haszonélvezőnek kötelessége átadnia az ingatlant a tulajdonosnak.
  • Amennyiben az ingatlanon rendeltetésszerű használatból származó értékcsökkenés tapasztalható csak, azt a haszonélvezőnek nem kötelessége megfizetnie a tulajdonosnak.
  • Amennyiben azonban a haszonélvező jelentős kárt okozott az ingatlanban, azért kártérítési felelősséggel tartozik.
Egy ingatlan haszonélvezőjének jogi kötelezettségei

Egy ingatlan haszonélvezőjének jogi kötelezettségei

3 kérdés és 3 válasz a haszonélvezeti jogról


Eladható-e egy haszonélvezeti joggal megterhelt ingatlan?

A magyar köztudatban általános tévedésként terjed, hogy egy haszonélvezet joggal terhelt ingatlan nem adható el. Ez ebben a formában nem igaz, hiszen az ilyen ingatlanok ugyanolyan forgalomképesek, mint bármelyik más, vagyis a tulajdonos nyugodtan eladhatja, azonban a haszonélvezeti jogot a tulajdonosváltás nem fogja érinteni, vagyis a haszonélvező ezt követően is birtokolhatja és használhatja az adott ingatlant.

Eladható-e a haszonélvezeti jog?

Az ingatlannal ellentétben maga a haszonélvezeti jog már nem adható el, sőt mi több, nem ruházható át, és nem jogutódlás útján sem szerezhető el. Bár forgalomképességről nem beszélhetünk, ellenben a haszonélvező az ingatlan használatát és a hasznainak szedését bárkinek átengedheti. Egyetlen kivétel van a haszonélvezeti jog ellenérték fejében történő átadására, ha a tulajdonos azonos feltételek mellett nem kíván másként rendelkezni a haszonélvezet hasznosításával.

Elbirtokolható-e a haszonélvezeti jog?

A haszonélvezetei jog a magyar bírói gyakorlat szerint nem elbirtokolható.

Hozzászólás írása